Behandelinformatie

DNA-dragerschapstest UMCG

Vanaf mei 2018 bieden wij de DNA-dragerschapstest aan. Deze test, ontwikkeld door het UMCG, maakt het voor stellen mogelijk om al voor de zwangerschap te laten onderzoeken of er een verhoogde kans is op het krijgen van een ernstig ziek kind.

 

De DNA-dragerschapstest onderzoekt dragerschap van zeventig ernstige erfelijke ziektes. Deze ziektes zijn aangeboren of beginnen op jonge leeftijd. Ze leiden tot ernstige lichamelijke problemen en verstandelijke beperkingen , veroorzaken soms pijn, zijn moeilijk of niet behandelbaar en kunnen leiden tot vroeg overlijden.

 

De dragerschapstest onderzoekt in het bloed van beide partners of zij drager zijn van dezelfde ernstige erfelijke ziekte. De kans dat zowel de man als de vrouw drager is van dezelfde erfelijke ziekte is 1 op 150. Wanneer dit het geval is, dan is de kans dat een baby die ziekte daadwerkelijk krijgt steeds 25 procent. Deze stellen worden verwezen naar het UMCG voor advies en hulp bij de beslissing wat te doen met deze uitslag.

 

Heeft u een partner en een kinderwens? Heeft u interesse in het doen van de DNA-dragerschapstest? Maak dan samen met uw partner een afspraak.

 

Wilt u eerst meer informatie? Zie: www.dragerschapstest.umcg.nl

privacy beleid

ION: inschrijving op naam

sterilisatie bij mannen

folder over vasectomie

 

Huisartsenpraktijk Warffum biedt sterilisatie bij mannen aan. Deze ingreep wordt uitgevoerd door J. Sipkens, arts.

Kosten: E300,-(1/1/2019).

Bij belangstelling dient een afspraak gemaakt te worden bij huisarts Meijer. Hij beoordeelt of een en ander veilig in een huisartspraktijk kan geschieden. Hij zal dan een afspraak aanbieden, waarbij J. Sipkens operateur is.

Er is een folder met uitgebreide informatie beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

 

Schengenverklaring

Als u naar het buitenland gaat, maar binnen het zogenaamd "Schengengebied" blijft (grootste deel Europese Unie) en u gebruikt bepaalde geneesmiddelen (bijvoorbeeld methylfenidaat, morfine), dan moet u een "Schengenverklaring" aanvragen.

Dit moet tijdig, minimaal zes weken voor vertrek.

Informeert u zo nodig bij een van onze assistenten?

geneeskundige verklaring

Een behandelend arts mag geen medische verklaringen afgeven!

Toelichting:

De KNMG (beroepsorganisatie van artsen) vindt dat een behandelend arts geen verklaringen kan afgeven over eigen patienten, waarbij hij een oordeel velt over eventuele geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden: is iemand in staat te werken?, een auto te besturen?, naar school te gaan?, goed voor de kinderen te zorgen?, of heeft iemand recht op een partkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze arts kan uw situatie behoordelen, zonder dat hij afhankelijk is van het bewaren van een goede relatie. 

bron: http://knmg.artsennet.nl/vademecum

Uw arts mag echter wel een verklaring afgeven, waarin hij meldt dat u bekend bent met een bepaalde aandoening, of dat u bijvoorbeeld het spreekuur bezocht heeft. 

astma/copd-spreekuur

Er is een spreekuur voor mensen met astma en/of copd. Dit wordt verzorgd door mw. S. Smedema - Vosjan, in samenwerking met de huisartsen.

diabetesspreekuur

Er is een spreekuur door onze praktijkverpleegkundige, tevens gediplomeerd diabetesverpleegkundige, mw. S. Smedema - Vosjan.

U kunt hiervoor een afspraak maken.

rijbewijskeuringen

U kunt bij ons terecht voor rijbewijskeuringen voor personenauto- en/of motorrijbewijs.

Dit kan zowel voor ingeschrevenen als voor niet-ingeschrevenen.

Tarief: E40 inclusief BTW

reizigersvaccinatie

Huisartsenpraktijk biedt reizigersadvisering, waartoe dhr. E.E.A. Meijer gecertificeerd is.

Alle vaccinaties kunt u bij ons krijgen!

Kosten moeten wel contant of per PIN betaald worden, maar worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. In elk geval proberen we concurrerende tarieven te bieden.

Het is wel van belang op tijd te informeren.

U kunt ook het op deze webplaats aanwezige formulier invullen en verzenden!