Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Warffum


Huisartsenpraktijk Warffum

Oosterstraat 12
9989 AD Warffum
Telefoon: 0595-422490
Spoed: 0595-425898
Fax: 0595-423993
Receptenlijn: 0595 435305

www.huisartsenpraktijkwarffum.nl

E-mail: administratie@huisartsenpraktijkwarffum.nl


Onze praktijk

Welkom bij huisartsenpraktijk Warffum

Warffum heeft sinds lange tijd een huisarts. Vanaf 1907 bevond de huisartsenpraktijk zich aan de Oostervalge 51. Vanaf 2009 maakt de praktijk deel uit van het "Gezondheidscentrum Warffum", gevestigd in het voormalig gemeentehuis aan de Oosterstraat 12.

Huisartsenpraktijk Warffum biedt algemeen medische zorg. Farmaceutische zorg wordt geleverd door apotheek Eemsmond, apotheek Winsum, of een apotheek van keuze. Apotheek Winsum heeft een apotheekservicepunt in het gezondheidscentrum.

Wij bieden deze zorg aan op zorgvuldige, vakbekwame en vriendelijke wijze, conform richtlijnen van beroepsgroep en inspectie. De praktijk is gecertificeerd (Dekra).

Wij hopen dat deze webplaats u voldoende informatie biedt!

 

 

Spoedgevallen

Alleen bij een dringend medisch probleem kunt u de spoedlijn bellen: 0595 425898.

U kunt ook ons normale nummer (0595 422490)  bellen en onmiddellijk optie 1 kiezen.

"Als Elke Seconde Telt": 112

Openingstijden

Werkdagen: 8-17 uur; let op: tussen 12-15 uur zijn wij beperkt open op afspraak en voor dringende zaken.

Afhalen medicijnen werkdagen: 15-17 uur, tevens op zaterdagochtend 10.30-11.30 uur.

Bloedprikken kan elke ochtend op afspraak en elke donderdag van 8.30-10.30 uur middels inloopspreekuur van Certe

Buiten kantooruren neemt waar:

Doktersdienst Groningen: tel: 0900 - 9229

Apotheek Martini Ziekenhuis: tel: 050-5245245

 

Als proef is Huisartsenpraktijk Warffum ook op zaterdagen kort open: 10.30 - 11.30 uur.

Er is dan een inloopspreekuur voor zaken die misschien niet tot maandag kunnen wachten en waarvoor u advies arts zoekt.

U kunt dan niet bellen en er worden geen visites gedaan.

Mocht u dringend hulp nodig hebben dan belt u De Doktersdienst Groningen (zie boven) en bij mogelijk levensbedreigende problemen belt u 112.

 

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken voor consult of aanvragen visite tussen 8.00 - 9.30 uur. Bij spoed of dringende problemen kunt u ons natuurlijk tijdens alle openingsuren benaderen.

Telefoon: 0595 422490

Overleg of uitslagen

U kunt voor uitslagen ons algemeen nummer bellen, kies optie 4. Van 10-12 uur krijgt u een assistente te spreken, maar spreek anders uw naam, geboortedatum en telefoonnummer in. U wordt dan teruggebeld.

Indien u iets met een arts per telefoon wilt bespreken kunt u dit aanvragen bij de assistente. Een arts zal u dan terugbellen.

Heeft u vragen over nota's of andere administratieve vragen stuur dan een e-postbericht naar: administratie@huisartsenpraktijkwarffum.nl

gebruik van gegevens

Huisartsenpraktijk Warffum deelt verzamelde gegevens met AHON (Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk), GIANTT (Groningen Intiative to Analyse Type 2 Diabetes) en NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Dit gebeurt uitsluitend op volledig anonieme wijze en gegevens zijn nimmer herleidbaar tot een persoon.

Mocht iemand liever niet hebben dat zijn gegevens anoniem verwerkt worden dan kan deze persoon dat bij onze praktijk melden en kunnen wij er voor zorgen dat zijn gegevens niet gedeeld worden.

Apotheekservicepunt Apotheek Winsum

per 1 april 2019 is onze praktijk niet langer apotheekhoudend. Medicijnen en hulpmiddelen worden nu geleverd door apotheek Winsum of apotheek Eemsmond, of door apotheek van keuze.

Er is wel een apotheekservicepunt van apotheek Winsum in het gezondheidscentrum en medicijnen en hulpmiddelen kunnen op de bekende wijze besteld en opgehaald worden!

herhaalmedicatie

Het aanvragen van nieuwe medicijnen kan via de receptenlijn, telefoon: 0595 - 435305 of via een e-postbericht naar apotheekservicepunt@huisartsenpraktijkwarffum.nl. Als U dit doet nemen wij uw toestemming voor deze wijze van informatie uitwisseling aan! U kunt uw medicijnen ook herhalen door uitgeknipte etiketten gebundeld in "het kastje" (buiten aan de muur) of in de bus op de balie te deponeren. Het is fijn als u uw medicijnen, indien u meerdere medicijnen gebruikt, zo veel mogelijk tegelijkertijd aanvraagt.

Als de aanvragen voor 12.00 uur zijn gedaan kunnen de medicijnen twee werkdagen later worden opgehaald.

Mocht u dringend medicijnen nodig hebben, overleg dan met de assistente. Vaak kan, bij uitzondering, sneller geleverd worden en zo nodig zelfs met spoed op dezelfde dag.

Afhalen van medicijnen: werkdagen tussen 15 - 17 uur. Bij wijze van proef ook op zaterdagen van 10.30-11.30 uur.

Heeft u vragen over medicijnen stuur dan een e-postbericht naar: apotheekservicepunt@huisartsenpraktijkwarffum.nl of neem contact op met uw apotheek

Let op: alle bijbetalingen apotheek direct afrekenen: uitsluitend met PIN.

medicijnkluisjes

Pe 1 april 2019 kunt u bestelde medicijnen laten plaatsen in een kluisje. Deze medicijnen kunt u dan 24 uur per dag en 7 dagen per week ophalen. Voor meer informatie kunt u Huisartsenpraktijk Warffum of Apotheek Winsum bevragen.