online toegang

De regeling om zelf uw dossier in te kunnen zien en bijvoorbeeld ook zelf afspraken te kunnen maken is per vandaag 8 juli 2018 vervallen.

Redenen waren herhaalde technische problemen en zeer hoge kosten voor de praktijk.

Hopelijk kan dit in de toekomst wel weer, maar wellicht zal eerst een ander software huis gevonden moeten worden!


08-07-2018