online toegang

De regeling om zelf uw dossier in te kunnen zien en bijvoorbeeld ook zelf afspraken te kunnen maken is per vandaag 8 juli 2018 vervallen.

Redenen waren herhaalde technische problemen en zeer hoge kosten voor de praktijk.

Eind 2019 krijgen we een nieuw informatiesysteem en kan toegang geboden worden.


08-07-2018