Dragerschapstest UMCG

Er kan onderzoek gedaan worden naar de kans op het krijgen van een kind met een aangeboren ernstige ziekte. Dit onderzoek wordt verricht door de afdeling klinische genetica van het UMCG. Als u overweegt dit onderzoek te laten doen dan kan dat onder andere door onze praktijk georganiseerd worden. Dit kan zowel voor ingeschreven als voor niet ingeschreven patiënten.
U kunt hiervoor een afspraak maken.


16-05-2018