Klachtenregeling

Protocol klachtenafhandeling Huisartsenpraktijk Warffum

Indien iemand een klacht heeft over Huisartsenpraktijk Warffum wordt deze persoon uitgenodigd deze klacht te presenteren aan de klachtenfunktionaris van Huisartsenpraktijk Warffum. Deze onderzoekt de klacht en zoekt kontakt met de klager om de klacht te bespreken en eventueel maatregelen voor te stellen.

Daarnaast conformeren wij ons aan de klachtenregeling van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

We zijn aangesloten bij: Stichting klachten en geschillen eerstelijnszorg (SKGE): https://www.skge.nl.

Mocht dit niet voldoen dan kan de klacht gemeld worden bij het Regionaal Tuchtcollege Groningen, postbus 11144, 9700 CC Groningen, telefoon 050-5992641.